Effekter av vårt arbete 2016

Genom Föräldralösa barns insatser under 2016 har fler barn fått möjlighet att växa upp i familj och fått sina grundläggande rättigheter tillgodosedda i större utsträckning. Vårt arbete har under föregående år bland annat :

 

  • Bidragit till stora förändringar i uppfyllandet av barns rättigheter genom att fler barn har fått möjlighet att växa upp i familj, har fått ökat skydd mot övergrepp och sina rättigheter till utbildning och deltagande uppfyllda.

 

  • Genom att förebygga att barn placeras på institution och arbeta för att motverka fattigdom, ojämställdhet och diskriminering pga funktionsnedsättning och hiv har barn kunnat stanna i sina familjer.

 

  • Minst 15 000 flickor och pojkar har nåtts direkt av Föräldralösa Barns projekt och 6 000 barn placerade på barnhem rapporteras ha återförenats med sin biologiska familj eller fått en alternativ familj.

FRII 

Föräldralösa Barn är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd, FRII. Som medlem i FRII åtar man sig att följa den kvaltetskod som gäller för alla medlemmar. Syftet är att öka transparensen och öppenheten hos medlemsorganisationerna samt att förbättra styrning, ledning, kontroll och utvärdering av organisationens verksamhet.

Som en del i  FRII kvalitetskod har vi sammanställt ett urval av de viktigaste effekterna Föräldralösa Barn har bidragit till under de senaste året.
Läs mer i vår effektrapport nedan.

Föräldralösa Barns Effektrapport 2016