Barn söker familj

 

Vi söker familj till

2-årig flicka från Colombia

Vi söker familj åt en flicka född 2015, med en svår hörselskada. Hon  kommunicerar med tecken och vissa ljud. Bedömningen i Colombia är att hon behöver cochleaimplantat för att förbättra sin hörsel och därmed sin språkutveckling. Förutom vad gäller den språkliga utvecklingen utvecklas hon väl och deltar i aktiviteter tillsammans med de andra barnen. Foton samt barnrapport finns på svenska och spanska.För mer information kontakta Anneli Bonells Björklund, tel: 08-587 499 29 eller mail: abb@adoptionscentrum.se

9-årig flicka från Taiwan 
Flickan behöver en stabil och kärleksfull familj. De blivande föräldrarna bör ha tid att stötta henne i skolarbetet. De bör också känna sig bekväma med att visa känslor och ha tålamod att locka fram den flicka som finns bakom det blyga skalet. Vill ni få mer information om flickan, var vänliga kontakta Birgitta Lönnemar, tel 08-587 499 24 eller maila birgitta.lonnemar@adoptionscentrum.se

Bröder från Montenegro, 5 och 6 år 
De blivande adoptivföräldrarna måste ha god förståelse för vad det kan innebära för barn att tidigare ha levt under svåra och osäkra förhållanden. Pojkarna behöver en familj som kan erbjuda mycket kärlek och trygghet och som har tid och ork att ge barnen den stimulans de är i behov av. Vill ni få mer information om barnen, var vänliga kontakta Birgitta Lönnemar, tel 08-587 499 24 eller maila birgitta.lonnemar@adoptionscentrum.se

1-årig pojke från Taiwan 
Pojken behöver en familj som har stor förståelse för barns olika utvecklingsnivåer och som kan möta honom på den nivå han befinner sig. Familjen bör vara öppen för att arbeta med teckenstöd samt ha tid och resurser för att även på andra sätt stötta pojken i hans utveckling. Vill ni få mer information om pojken, var vänliga kontakta Birgitta Lönnemar, tel 08-587 499 24 eller maila birgitta.lonnemar@adoptionscentrum.se

6-årig pojke från Taiwan
Pojken bör få komma till barnlösa makar som kan ge honom all den uppmärksamhet och kärlek han behöver. Vill ni få mer information om pojken, var vänliga kontakta Birgitta Lönnemar, tel 08-587 499 24 eller maila birgitta.lonnemar@adoptionscentrum.se

Två bröder från Serbien födda i december 2009 respektive maj 2011
Som familj bör man vara sportintresserad och aktiv samt villig att stötta den äldre pojken i hans tennisintresse. Det är också en fördel om familjen är kreativ så att även den yngre brodern får stimulans. Är ni intresserade och vill få mer information, var vänliga kontakta Jelena Jovanovic Hansen, tel 08-587 499 50 eller maila jjh@adoptionscentrum.se 

Pojke från Taiwan, född november 2008
Är du intresserad och vill få mer information, var vänlig kontakta Birgitta Lönnemar, tel 08-587 499 24 eller maila birgitta.lonnemar@adoptionscentrum.se

Flicka från Taiwan, född maj 2010
Är du intresserad och vill få mer information, var vänlig kontakta Birgitta Lönnemar, tel 08-587 499 24 eller maila birgitta.lonnemar@adoptionscentrum.se