Barn söker familj

 

Vi söker familj till

3-årig pojke från Taiwan 
Pojken behöver en familj som är lugn och stabil och som inte är främmande för sjukhusbesök och regelbunden medicinering. Vill ni få mer information om pojken, var vänliga kontakta Birgitta Lönnemar, tel 08-587 499 24 eller maila birgitta.lonnemar@adoptionscentrum.se

Syskon, flicka 8½ år och pojke 6½ år från Serbien 
Syskonen behöver en kärleksfull och stabil familj. Pojken behöver en familj som ger honom tid och som kan uppmuntra honom i kontakten med vuxna och andra barn. Familjen får gärna vara intresserad av idrott och musik. Är ni intresserade och vill få mer information, var vänliga kontakta Birgitta Lönnemar, tel 08-587 499 24 eller maila birgitta.lonnemar@adoptionscentrum.se  

9-årig flicka från Taiwan 
Flickan behöver en stabil och kärleksfull familj. De blivande föräldrarna bör ha tid att stötta henne i skolarbetet. De bör också känna sig bekväma med att visa känslor och ha tålamod att locka fram den flicka som finns bakom det blyga skalet. Vill ni få mer information om flickan, var vänliga kontakta Birgitta Lönnemar, tel 08-587 499 24 eller maila birgitta.lonnemar@adoptionscentrum.se

Bröder från Montenegro, 5 och 6 år 
De blivande adoptivföräldrarna måste ha god förståelse för vad det kan innebära för barn att tidigare ha levt under svåra och osäkra förhållanden. Pojkarna behöver en familj som kan erbjuda mycket kärlek och trygghet och som har tid och ork att ge barnen den stimulans de är i behov av. Vill ni få mer information om barnen, var vänliga kontakta Birgitta Lönnemar, tel 08-587 499 24 eller maila birgitta.lonnemar@adoptionscentrum.se

1-årig pojke från Taiwan 
Pojken behöver en familj som har stor förståelse för barns olika utvecklingsnivåer och som kan möta honom på den nivå han befinner sig. Familjen bör vara öppen för att arbeta med teckenstöd samt ha tid och resurser för att även på andra sätt stötta pojken i hans utveckling. Vill ni få mer information om pojken, var vänliga kontakta Birgitta Lönnemar, tel 08-587 499 24 eller maila birgitta.lonnemar@adoptionscentrum.se

6-årig pojke från Taiwan
Pojken bör få komma till barnlösa makar som kan ge honom all den uppmärksamhet och kärlek han behöver. Vill ni få mer information om pojken, var vänliga kontakta Birgitta Lönnemar, tel 08-587 499 24 eller maila birgitta.lonnemar@adoptionscentrum.se

Pojke från Taiwan, född november 2008
Är du intresserad och vill få mer information, var vänlig kontakta Birgitta Lönnemar, tel 08-587 499 24 eller maila birgitta.lonnemar@adoptionscentrum.se

Flicka från Taiwan, född maj 2010
Är du intresserad och vill få mer information, var vänlig kontakta Birgitta Lönnemar, tel 08-587 499 24 eller maila birgitta.lonnemar@adoptionscentrum.se